Latest Past Events

Kurs VT

WIMiM ZUT w Szczecinie al. Piastów 19, Szczecin

Kurs badań wizualnych NDT złączy spawanych i odlewów multisektor. W zakresie wytwarzania oraz badań przed i poeksploatacyjnych. Zajęcia odbywają się na ZUT w Szczecinie (WIMiM, al. Piastów 19) w 4 dni od poniedziałku do czwartku - w piątek egzamin (w cenie kursu). Certyfikat uzyskany zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 9712:2012, uprawnia do wykonywania badań … Continue reading "Kurs VT"

4790zł

Ochrona Powłokowa Konstrukcji Stalowych

WIMiM ZUT w Szczecinie al. Piastów 19, Szczecin

Szkolenie dla personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych wg normy ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN EN 1090 Celem szkolenia jest przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych według EN ISO 12944.W trakcie zajęć uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości … Continue reading "Ochrona Powłokowa Konstrukcji Stalowych"

4100,00zł